پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398

پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398

طبق بررسی های انجام شده، نرخ فروش دلار نیمایی در روز یکشنبه 1398/02/15 برابر با 94405 می باشد که نسبت به هفته گذشته 1462 ریال افزایش داشته است ، این افزایش قیمت بدون شک روی قیمت پایه مواد شیمیایی تاثیرگذار است و پیش بینی می شود که قیمت پایه مواد شیمیایی و پلیمری روندی صعودی داشته باشند.
همچنین بررسی قیمت های مواد شیمیایی و پلیمری در بازارهای آسیایی نشان می هد که در بین مواد پلیمری پلی اتیلن سبک خطی با %92/1، پلی اتین سنگین تزریقی با %96/1 و پلی اتیلن سنگین بادی با % 87/1 در جنوب آسیا و در بین مواد شیمیایی زایلین مخلوط با 3.48%، استایرن مونومر با 7/0% در تایوان و متانول با 98/0% در هند با افزایش قیمت مواجه شده اند. پلی پروپیلن نساجی با % 89/0 و MEG با 1.1% بیشترین کاهش قیمت در بین محصولات پلیمری و شیمیایی دارا می باشند. قیمت مواد وارداتی نیز باتوجه به افزایش قیمت دلار و محدودیت واردات افزایش بسیار زیادی در بازار آزاد داشته است.

2 thoughts on “پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398

دیدگاه‌تان را بنویسید: