پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر فروردین 1398

پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر فروردین 1398

بررسی سامانه سنا در روز یکشنبه 1398/01/25 نشان می دهد که میانگین فروش دلار نیمایی برابر 89579 ریال است که نسبت به هفته گذشته 1070ریال کاهش پیدا کرده است.پیش بینی می شود که با توجه به این کاهش قیمت،قیمت های پایه مواد پتروشیمی در هفته جاری از کانال دلاری روندی نزولی داشته باشد.
از طرف دیگر بررسی بازارهای جهانی در هفته اخیر نشان می دهد که اکثرمواد پلیمری دچار افزایش قیمت شده اند.در این میان پلی اتیلن سبک در جنوب آسیا با %1.98 تغییر، پلی پروپیلن شیمیایی در آسیای جنوب شرقی با %1.71تغییر و پلی اتیلن سبک با %1.63 تغییر در آسیای شرقی و جنوب آسیا بیشترین افزایش قیمت را داشته اندABS . با % 0.64 تغییر و پلی اتیلن سنگین با % 0.95 تغییر کمترین افزایش قیمت را داشته اند.

در گروه مواد شیمیایی MEG در بازارهای داخلی چین% 0.3 کاهش قیمت داشته است و بقیه مواد نظیر تولوئن با% 2.63 تغییر در بازار کره، استایرن مونومربا % 1.77 در بازار کره و متانول با % 1.21 تغییر در منطقه جنوب شرقی آسیا بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.

با توجه به موارد فوق احتمال کاهش قیمت ها را از کانال دلاری و افزایش قیمت ها را با توجه به قیمت های جهانی دور از ذهن نیست. اما به طور کلی پیش بینی می شود قیمت ها نوسان چندانی نداشته باشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: