پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر فروردین 1398

بررسی سامانه سنا در روز یکشنبه 1398/01/25 نشان می دهد که میانگین فروش دلار نیمایی برابر 89579 ریال است که نسبت به هفته گذشته 1070ریال کاهش پیدا کرده است.پیش بینی می شود که با توجه به این کاهش قیمت،قیمت های پایه مواد پتروشیمی در هفته جاری از کانال دلاری روندی نزولی داشته باشد. از طرف … بیشتر بخوانیدپیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر فروردین 1398

پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398

طبق بررسی های انجام شده، نرخ فروش دلار نیمایی در روز یکشنبه 1398/02/15 برابر با 94405 می باشد که نسبت به هفته گذشته 1462 ریال افزایش داشته است ، این افزایش قیمت بدون شک روی قیمت پایه مواد شیمیایی تاثیرگذار است و پیش بینی می شود که قیمت پایه مواد شیمیایی و پلیمری روندی صعودی … بیشتر بخوانیدپیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398